Loading…

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MIPA SERVISU

NOVĚ PROVÁDÍME ODBLOKOVÁNÍ XIAOMI ÚČTŮ. VÍCE INFO NA TEL: 733714466
KONTAKT

Servisní podmínky

  • Záruka na provedený servisní úkon je v rozsahu šesti měsíců na provedenou práci a šesti měsíců na použité náhradní díly. Záruka začíná běžet dnem převzetí opraveného přístroje zákazníkem. U přístrojů zasažených neznámou kapalinou se záruka neposkytuje.
  • U přístrojů zasažených neznámou kapalinou nebo u mechanicky poškozených přístrojů se mohou v průběhu opravy vyskytnout nové, zákazníkem nehlášené závady.  Za tyto závady servis nenese žádnou zodpovědnost.
  • Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy MIPA Servis, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
  • Servis v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná v mobilním telefonu, ani nenese odpovědnost za případné ztráty dat, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy.
  • Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Zákazník je povinen zaplatit servisu za provedenou servisní službu vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o více než 15 %.